به نقل از خبرگزاری صدا و سیما از خبرگزاری فرانسه، آژانس امنیت ملی سامانه‌های اطلاع رسانی فرانسه روز دوشنبه درباره کشف یک نفوذ رایانه‌ای که از طریق نرم افزار فرانسوی سانترون (Centreon) بسیاری از نهاد‌های فرانسوی را تحت تاثیر قرار داده است، هشدار داد.

ژروم بیلوا، متخصص امنیت سایبری از دفتر شورای ویواستون (Wavestone) گفت حمله که از پایان سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۰ به طول انجامیده است شیوه‌هایی را که گروه مرتبط با دستگاه اطلاعاتی روسی سندورم (Sandworm) از آن‌ها استفاده کرده است، به یاد می‌آورد، اما مطمئن نیستیم که همان باشد.